Mijn Naam Is Henk van der Heijden en ben samen op deze Foto’s te zien met mijn vrouw Ria Meijer.

Deze Website behandeld Een van de vele takken Van der Heijdens die in ‘s-Hertogenbosch wonen of gewoond hebben.Deze tak is door de eeuwen heen werkzaam geweest als goudsmeden,in de kledingindustrie ,en het onderwijs.

De oudste van der Heijden die ik tot nu toe gevonden heb isJoannes Philips-zoon van der Heijden uit het land van Gulik.[nog niet bekend waar].Deze Joannes trouwde in 1716 te Nuland bij’s-Hertogenbosch met Gijsberta Jacobs.

Verder verwijs ik naar mijn moeders naam Van Leerdam-Van Uden.Voor de familie van Leerdam zoek ik in het Rotterdamse maar ook in de omgeving Leerdam.De Familie van Uden is een zeer bekende fam in ‘s-Hertogenbosch .Met name Gerardus van Uden was de oprichter van de Zwanenbroederschap in deze stad.

Natuurlijk Ga ik ook de familie van mijn vrouw Ria Meijer-Gerritzen. Deze famlie is afkomstig uit de”Liemers” de streek Zevenaar en Lobith,en ook Duitsland,en waren beide schippersfamilies.

 

Hendrik en Ria van der Heijden.

De oudste akte gevonden van Joannes Philipsen van der Te Nulandwaarin staat dat hij afkomstig is uit het land van Gulick.Indie tijd behoorde een stuk brabant en Limburg ook tot Gulick dus de Exacte plaats is nog niet bekend??????????

généalogiques sur les nobles et anciennes maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère, de Bylandt van der Moten etc., Anvers, 1847. Vertaling uit het Frans door J.L. van der Heyden Kijk bij Geschiedenis.

We stellen eerst onze ouders en grootouders voor en verdiepen ons daarna in het wel en wee van onze voorouders.

BEGINT U BIJ Stamboom BIJ OWEN VAN DER HEIJDEN

 

 

Affiniteit met kleding

De Affiniteit met kleding bleek in de volgende generaties.WilhelmuswasMeester Kledermaker en diens zonen generatie 5Johannes Jacobus was Kleermaker en woonde in het 2de korenstraatje G328 en

Jacobus Johannes [overleden in de Lepelstraat]was naast kleermaker ook commies der plaatselijke belastingen en woonde in een mooi huis op de Brede Haven 7

Brede Haven 7.
“Den Hollandtsen Tuyn”. Ook “Stads Houttuin”. In 1566 bewoond door Henric de Raedt, deken der korenkoopers en handelaar in droogen visch, “een der principaelsten van het Consistorie”. (Verkuylen)
Bon: Mosmans 652
~~~
Neuf. Dit pand wordt in 1566 beschreven als “Den Hollandtsen Tuyn” en ook wel als “Stadt Houttuyn”. Hier woonde in die tijde Henrie de Raedt, deken van de korenkopers en handelaar in gedroogde vis. Het pand heeft een gewelfde kelder. Het pand is ook in gebruik geweest als hotel of logement. De naam “Neuf” duidt op het feit dat het hotel negen kamers had.
Bron: Stadsgidsenwerk

1865 (Breede Haven B 163): J.J. van der Heijden (commies der plaatselijke belastingen) – A. Teulings (messenmaker)
1908 (Breede Haven B 163): L.Th.J.M. Verkuilen (schilder)
1928 P. van de Ven
1943 E. Gräbedünkel (koopman)
1991 A. van Heck (café Neuf)
2005 ? (Tapasrestaurant Ramblas)

Foto

Dochter Johanna

Dochter Johanna leerde Theodorus Cornelis [Dirk] Parijs kennen en volgde hem via Harderwijk naar N.O.I. met het schip “de Palembang”.waar hij al op 14-05-1823 overleed.

Het vreemde was dat op de Huwelijksakte van Johanna en Dirk vermeld staat dat de vader van Dirk [Cornelis] al in okt.1813 tijdens de veldtocht van Napoleonbij Dresden was gevallen,terwijl in 1815 nog een dochter van hem in ‘s-Hertogenbosch geboren wordt.

Ik vermoed dat de Heer de benen genomen heeft in die woelige tijd wat ik hem ook niet kwalijk neem.

Wat er van Johanna terecht gekomen is is nog onduidelijk.

Wat er gebeurde bij Dresden en wat er over bleef van de nederlandse inbreng tijdens de veldtochten kunt U lezen links bij het hoofdstuk: En wat er overbleef van de Nederlanders onder Napoleon.

Vele Soldaten konden kiezen:Of in Russische gevangenschap of zich aanmelden als militair onder koning Willem 1 voor zijn nieuw op te richten leger

De keuze was niet moeilijk.

De eerste Bossenaar

Foto,s

1 Karrenstraat nu 6/8

2 Weeshuis

3+4 Lepelstraat

In vervlogen jaren was het Keershuys onderdeel van de stadspoort. In het 14e eeuwse monumentale pand zat er een kaarsfabriekje gevestigd.

Voordat de mensen Den Bosch verlieten kwamen ze langs het Keershuys (kaarshuis) om vette kaarsen te halen. Dit zorgde voor de enige verlichting op hun tocht.

Dezer dagen is er een uniek dinercafé in dit unieke pand gevestigd.

Nadat zijn moeder Maria Antoni Antonisen van Nuland op 12-09-1759 was overleden werd Joannes van der Heijden geplaatst in het Weeskenshuis

te ‘s-Hertogenbosch alwaar hijhet kleermakersvak leerde en wij hem later terug zien als Meesterkleermaker en winkelier in de Karrenstraat G 358 en later in de Lepelstraat H119 Bekend als Het Keershuis nu een Eethuis Tot eind 1884 bleven zij er wonen.Zie Akte

Hij was daarmee de eerste Bossenaar,huwde met Goverdina Wilhelmina van den Couwenberg uit Aarle Rixtel die hij had leren kennen in het Weeskenshuis Zie Foto links Zij kregen zeven kinderen.Van twee van hun kinderen heb ik wat gegevens kunnen vinden. Zoon Wilhelmus trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook meesterkleermaker en woonde in de Karrenstraat nummer 6 en later ook in de Lepelstraat H119. Hij Huwde Maria Cornelia Bedolff uit Bergen op zoom ,dochter van een militair uit Keulen.Hij is in lijn de 4de generatie

Dochter Johanna volgde haar vriendje Dirk Parijs via Harderwijk naar N.O.I. waarvan hier onder een bijzonder verhaal,