bijzondere verhalen Cornelis Parijs

Cornelis Parijs militair in het leger van Napoleon [125 infantrie de L,inge zie links ],was geen held. Hij zou in 1813 bij de slag in Dresden gesneuveld zijn, maar verwekte in 1815 nog een dochter bij zijn vrouw in ‘s-Hertogenbosch . Bij zo,n slagveld ging ik ook naar huis.Zie ook Napoleon.

Zoon Derk [Ook militair]Korporaal Pijper vertrok met zijn vrouw Johanna van der Heijden in 1822 naar NOI met het schip “de Palembang” waar hij bij aankomst overleed en begraven werd op “Weltevreden” Batavia.Wat er met Johanna gebeurde is nog niet bekend.